Clinics

Clinics / Clinicí

Here you will find information in relation to my upcoming clinics. Anseo, gheobhaidh tú eolas maidir le clinicí. For an appointment for the clinic please contact 091-562846. Chun coinne a dhéanamh don chlinic, glaoigh ar 091-562846.

Clinic Schedule September / Clinicí Mí Mheán Fómhair

Limited clinics, by appointment only, for those whose issues require a face to face meeting. Every effort will be made to avoid the need for clinic appointments (due to Covid-19) through phone clinics, emails and correspondence. Strict protocols will apply to clinics and a screen provided to protect constituents. Limited numbers will apply to eliminate queueing.

****

Beidh na clinicí teoranta trí choinne amháin dóibh siúd a dteastaíonn cruinniú pearsanta duine ar dhuine uathu. Déanfar gach iarracht an gá le coinní clinice a sheachaint (mar gheall ar Covid-19) trí chlinicí teileafóin, ríomhphoist agus comhfhreagras trí ríomhphost agus postas a eagrú. Beidh gá le prótacail ó thaobh na gclinicí agus beidh scáileán curtha ar fáil lena chinntiú go bhfuil chuile dhuine sábháilte. Beidh líon na gclinicí teoranta chun deireadh a chur le scuaine.

 

 

Dé Sathairn/ Saturday 05/09/2020

9.00am                  Peacockes Hotel, Maam Cross

 

Dé Luain/ Monday 07/09/2020

2.00pm                  Constituency Office, Galway City/ Oifig Dáilcheantair, Cathair na Gaillimhe

 

Dé Sathairn/ Saturday 12/09/2020

 

9.00am                  Peacockes Hotel, Maam Cross

 

Dé Luain/ Monday 14/09/2020

2.00pm                  Constituency Office, Galway City/ Oifig Dáilcheantair, Cathair na Gaillimhe

 

Dé Sathairn/ Saturday 19/09/2020

9.00am                  Peacockes Hotel, Maam Cross

 

Dé Luain/ Monday 21/09/2020

2.00pm                  Constituency Office, Galway City/ Oifig Dáilcheantair, Cathair na Gaillimhe

 

Dé Sathairn/ Saturday 26/09/2020

9.00am                  Peacockes Hotel, Maam Cross

 

Dé Luain/ Monday 28/09/2020

2.00pm                  Constituency Office, Galway City/ Oifig Dáilcheantair, Cathair na Gaillimhe

                                       Do choinne don chlinic glaoigh ar 091-562846.

For an appointment for the clinic contact 091-562846

Teil/ Tel: (091) 562846

Oifig Dáilcheantair, Sráid Thobar an Iarla, Gaillimh

Constituency Office, Flood Street, Galway

Ríomhphost/ E-mail: eamon.ocuiv@oireachtas.ie

www.eamonocuiv.ie

Éamon's Newsletter

Share This