Clinics

Clinics / Clinicí

Here you will find information in relation to my upcoming clinics. Anseo, gheobhaidh tú eolas maidir le clinicí. For an appointment for the clinic please contact 091-562846. Chun coinne a dhéanamh don chlinic, glaoigh ar 091-562846.

Fógra / Notice

Éamon Ó Cuív TD -oifig

Fógra

Covid-19

  • Tá mé agus an fhoireann oifige ag obair mar is gnáthach
  • De bharr Covid 19 seo iad na socraithe a bheidh i bhfeidhm le cinntiú go mbeidh seirbhísí ar fáil
  • Beidh fáil orm ag am ar bith ar (087)7711161 agus eamon.ocuiv@oireachtas.ie
  • Beidh fáil ar an oifig ar an fón ón Luan go hAoine 9.00am go 1.00pm agus ó 2.00pm go 5.00pm ag (091)562846
  • Ní bheidh aon chruinnithe nó clinicí agam go bhfógrofar a mhalairt agus iarrtar ar dhaoine gan teacht ag an oifig mar nach féidir iad a ligeann isteach

***

 

Éamon Ó Cuív TD -office

Notice

Covid-19

  • I and my office staff are working as normal
  • Because of Covid-19 these are the arrangements that will be in place to ensure that services are available
  • I will be available at any time at (087)771161 and eamon.ocuiv@oireachtas.ie
  • The office can be contacted on the phone Monday to Friday 9.00am to 1.00pm and 2.00pm to 5.00pm at (091)562846
  • I will be holding no meetings or clinics until further notice and people are requested not to come in person to the office as they will not be let in

                                       Do choinne don chlinic glaoigh ar 091-562846.

For an appointment for the clinic contact 091-562846

Teil/ Tel: (091) 562846

Oifig Dáilcheantair, Sráid Thobar an Iarla, Gaillimh

Constituency Office, Flood Street, Galway

Ríomhphost/ E-mail: eamon.ocuiv@oireachtas.ie

www.eamonocuiv.ie

Éamon's Newsletter

Share This